Bektaş Özbek Vakfı Neden Kuruldu

  • Kuruluş Amacımız

    Bektaş Özbek Vakfı’nın amacı,kuruluş amacına uygun olarak eğitim olanaklarından yoksun çocuklara burs imkanı sağlamak çocukları topluma yayarlı bireyler olarak yetiştirmekt